_ _
rozc-1.jpg

Návrhy zahrad - realizace zahrad

rozc-2.jpg

Zahradní jezírka - okrasná jezírka koupací

rozc-3.jpg

Zelené střechy

Zelené střechy

Střešní zahrady poskytují soukromí. Umožňují nám žít alespoň trochu v přírodě, pokud bydlíme v hustě osídlených stavbách. Snižují přehřívání domů ve slunných dnech a působí jako tepelná izolace v mrazivých měsících. Také snižují prašnost, zajišťují lepší mikroklima, prodlužují životaschopnost střechy a to především snížením výkyvů teplot mezi dnem a nocí. Proto mají vegetační střechy ekonomické, technologické, ekologické, hygienické, psychologické, estetické a rekreační funkce.

Zelené střechy mají dvě formy. Intenzivní a extenzivní.

Extenzivní střešní zahrady

Tento typ vegetační střechy je méně náročný a většinou nepobytový. Jeho nároky na údržbu jsou minimální. Mocnost souvrství se pohybuje od 50 mm do 250 mm. Rostlinné společenstvo je zde suchomilné. Rostliny na tomto typu zahrady se mohou vysadit nebo také vysévat. Do tohoto suchomilného společenstva rostlin převážně patří tyto rostliny: sedum (rozchodník), thymus (mateřídouška), saxifraga (lomikámen), euphorbia (pryšec), sempervivum (nepřesk) a také mnoho okrasných trav - festuca (kostřava) nebo carex (ostřice).

Intenzivní střešní zahrady

Tento druhý typ střešní zahrady se může využívat i jako pobytová část. Mocnost souvrství začíná od cca 300 mm. Mocnost maximálního souvrství intenzivní střechy není technologicky limitována, odvíjí se od maximálního možného zatížení konstrukce a požadovaného typu vegetace. Nároky na údržbu takovéto střešní zahrady jsou podobné jako u zahrady na rostlém terénu. Před realizací takového typu střechy je důležité dodržovat a splňovat veškeré technické parametry. Na takovéto zahradě můžete vysadit jak trvalky a keře, tak také vzrostlé stromy. Některé takovéto střechy mohou skrývat i jezírka, nebo golfové odpaliště.