_ _

Kácení stromů - prořez

dreamstimefree_1096662_1.jpg

Firma COVENANT zahrady a parky provádí všechny druhy kácení stromů. Máme vybavení jak ke kácení volných stromů, tak i ke kácení stromů ve ztížených podmínkách. Rizikové kácení stromů jsme schopni provést z vysokozdvižné plošiny, ale i stromolezeckou technikou. Naše firma má kvalifikované a zkušené arborety, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prořezem a kácením stromů.

Kácíme stromy

  • klasicky ze země s pádem stromu na zem
  • postupné kácení z plošiny, kde nelze strom pokácet ze země
  • stromolezeckou technikou, kde není možné přistavení plošiny

Klasické kácení stromů ze země

Kácení stromů ze země provádíme kdykoli když je to možné. Tento způsob kácení je nejlevnější, protože není potřeba speciálního vybavení. Před kácením vybereme místo kam lze strom položit a odborným řezem strom položíme na vybrané místo. Dle objednávky zákazníka můžeme strom nařezat na jakýkoliv rozměr, nebo strom odvezeme na skládku biologického odpadu.

Kácení stromů ve ztížených podmínkách s možností přistavení plošiny

Kácení stromu pomocí plošiny provádíme na místech, kde není možnost pokácení stromu ze země. Tuto variantu kácení provádíme například u domů, ve vnitroblocích, u elektrického vedení a v případě, že je strom staticky nestabilní, nebo ve ztížených podmínkách. Po přistavení vysokozdvižné plošiny strom postupně odřezáváme a spouštíme bezpečně na zem.

Kácení stromů stromolezeckou technikou

Zásah stromolezeckou technikou volíme v případech, kdy do míst kácení není možné přistavit plošinu, nebo to daná situace přímo vyžaduje. Jsou to například uzavřené vnitrobloky, stromy v nepřístupných místech na svahu atd. Toto kácení je odborně nejnáročnější a vyžaduje zkušené a kvalifikované arboristy stromolezce. Strom je postupně kácen a špalky jsou pomalu spouštěny po lanech na zem.

Práce z plošiny nebo práce stromolezce lze využít i k prořezům nebo bezpečnostním, či zdravotním řezům.

Odstranění pařezů

Pařez, který zůstane po pokáceném stromu, můžeme odstranit vykopáním nebo odfrézováním. Vykopání pařezu volíme v případech, kdy je pařez menší. Větší pařezy odfrézujeme. Prohlubeň, která vznikla odstraněním pařezu, vyplníme kvalitní zeminou a terén urovnáme.