_ _

Výsadba stromů, stromků a tůjí

vysadba_0.jpg

Před samotnou výsadbou stromu do půdy dodržujeme několik zahradnických zásad. Zejména respektujeme klimatické podmínky stanoviště, připravujeme půdu pro výsadbu a také zvolíme správný druh stromu. Naše firma COVENANT zahrady a parky má zkušené zahradníky a arboristy, kteří vždy dodržují správné zahradnické postupy.

V případě, že místo pro výsadbu stromu neurčí projektant nebo zahradní architekt, výběr místa určí naše firma.

Strom můžeme sázet jak prostokořený, s kořenovým balem, nebo kontejnerovaný. Správné agrotechnické termíny pro výsadbu stromu jsou dva. První je ihned z jara a to jakmile rozmrzne zem, zpravidla od března do půli května. Záleží ovšem i na druhu stromu. Pozdě rašící stromy se mohou sázet i v květnu. Druhý termín je na podzim a výsadba se provádí po opadu listu až do zámrzu půdy, což je říjen až prosinec. Mimo tyto dva termíny výsadby stromů můžeme sázet stromy celé vegetační období a to v případě, že se jedná stromy pro tento způsob výsadby pěstované. Jedná se o systém AIRPOT, kdy je však nutné dodržet dostatečnou zálivku.

Před výsadbou také zohledňujeme přípravu půdy a její Ph. Půda by měla být dobře propustná. Jsou stromy, které upřednostňují půdu kyselou, jako například jehličnany  (Abies, Picea, Pinus, Tsuga) a Magnolia. Oproti tomu stromy jako jsou javory (Acer negundo, Acer platanoides), habr Carpinus betulus, jabloně Malus, moruše Morus, ozdobné třešně, zejména Prunus avium Plena, Prunus sargentii a také thuje Thuja vyžadují půdu velmi alkalickou.

Strom vždy před výsadbou ostříháme.

Dále před výsadbou vytyčíme místo, kde bude strom vysazen. Odstraníme veškerou zelenou masu (odplevelíme - chemicky nebo strhneme drn).

Výsadbovou jámu prolijeme vodou, tak zjistíme propustnost půdy a připravíme kůly, které budou strom kotvit. Poté vložíme do výsadbové jámy strom a postupně ho zasypeme kvalitní zemí, kterou utužujeme. Nakonec kmen stromu obalíme jutou, nebo upevníme rákosovou rohož.

Další péče je povýsadbová a spočívá zejména v dostatečné zálivce.